სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,, ახალი და უახლესი ისტორიის“

    2017 წლის  27 ივნისს,  დღის  11  საათზე,  შედგება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,, (ახალი და უახლესი ისტორიის“(აუდიტორია - 37) 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:  „ახალი და უახლესი ისტორია“  

 1. ასოცირებული პროფესორი  -   მალხაზ ცირეკიძე - თავმჯდომარე
 2. პროფესორი  - თეიმურაზ ვახტანგიშვილი
 3. ასოცირებული პროფესორი  - ალექსანდრე მოსიაშვილი

სააპელაციო კომისია:

 1. ასოცირებული პროფესორი - მადონა ქებაძე
 2. ასისტენტ-პროფესორი - დოდო ონიკაძე
 1. 1.    თამარ სოზაშვილი - „განათლება კახეთში ცარიზმის ბატონობის პერიოდში “ (1801-1917) - ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ ვახტანგიშვილი.

 

 

 1. 2.    თეონა ახალკაციშვილი - „ცივი ომი და მსოფლიოს ახალი გეოპოლიტიკური წესრიგი“- ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ალექსანდრე მოსიაშვილი.

 

 1. 3.    რუსუდან ვარდოშვილი - „ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი ნატო-საქართველოს ურთიერთობების ფონზე“ - ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ალექსანდრე მოსიაშვილი.
 
მნახველთა რაოდენობა: 6245
 
 
 
 
  2022 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  13

  14

  15

  16

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.