სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე- „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე“

2017წლის  27ივნისს,  დღის  10  საათზე, შედგება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა  და მთარგმნელობითი საქმე“-(აუდიტორია 51) 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა: „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე“

 1. პროფესორი - ნუნუ გელდიაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე 
 2. პროფესორი  - მანანა ღარიბაშვილი
 3. პროფესორი - როინ ჭიკაძე

 

სააპელაციო კომისია:

 1. ასოცირებული  პროფესორი - ლია ტალახაძე
 2. ასისტენტ-პროფესორი  - შორენა ლაზვიაშვილი

 

 1. თამთა თუშიშვილი - ფერთა აღმნიშვნელი ლექსკის სტრუქტურულ სემანტიკური ურთიერთმიმართებანი ქართულსა და ინგლისურში - ხელმძღვანელები: პროფ. ნ. გელდიაშვილი; პროფ. მ. ღარიბაშვილი.

 

 1. თინათინ კუკუნაშვილი - ფილოსოფიური ტექსტის ენობრივი (ლინგვისტური) მახასიათებლები (უილიამ გათრის „ბერძენი ფილოსოფოსების“ ორიგინალისა და თარგმანის მიხედვით) - ხელმძღვანელები: პროფ. ნ. გელდიაშვილი; ასოც. პროფ. ი. შიოშვილი.

 

 1. მაია დოლაშვილი - მარტივი წინადადების სტრუქტურისა და სიტყვათა რიგისათვის ქართულსა და ინგლისურში (ქართული და ინგლისური ენების შედარება-შეპირისპირებითი ანალიზი) - ხელმძღვანელები: პროფ. რ. ჭიკაძე, ასისტ. პროფ. შ. ლაზვიაშვილი.
 
მნახველთა რაოდენობა: 3542
 
 
 
 
  2022 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  13

  14

  15

  16

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.