გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 02 მაისს, უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის  10 მარტის 1/140  ბრძანებით დანიშნა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები.

 

 1.      კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 2017  წლის 18 აპრილიდან და დასრულდება 2017    წლის 27 აპრილს, რეგისტრაცია იწარმოებს 10:00  საათიდან - 17:00  საათამდე;
 2.      განცხადებები მიიღება უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში, პირველი სასწავლო კორპუსი, ოთახი N27;
 3.      ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელობის კანდიდატებმა უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიას უნდა წარუდგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 

ა)  განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის  

    რეკომენდაცია;

დ) ავტობიოგრაფია (СV);

ე) ცნობა ფაკულტეტიდან ფაკულტეტის საბჭოს წევრობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის ქონის შესახებ.

 
მნახველთა რაოდენობა: 773
 
 
 
 
  2018 თებერვალი
  1

  2

  3

  4

  5

  7

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.