სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

გ    ა   ნ    ც   ხ  ა  დ  ე  ბ  ა

 

    გაცნობებთ, რომ  უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2018 წლის 29 იანვრის დადგენილებით (№11 ოქმი) დანიშნულია უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები.

 1.     კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 30 იანვრიდან და დასრულდება 2018 წლის 05 თებერვალს;    
 2.     კანდიდატთა განცხადებები მიიღება უნივერსიტეტის პირველ სასწავლო კორპუსში, ოთახი №27, 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე;
 3.     აკადემიური საბჭოს მიერ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატის შერჩევის დღედ განისაზღვრა 2018 წლის 06 თებერვალი;
 4.     შერჩეული კანდიდატის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ  დამტკიცების თარიღად განისაზღვრა 2018 წლის 08 თებერვალი;
 5.     ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელობის კანდიდატმა უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიას უნდა წარუდგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 

ა)  განცხადება;

ბ) მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ავტობიოგრაფია (СV);

დ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი;

ე) სამოქმედო გეგმა.

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 177
 
 
 
 
  2018 თებერვალი
  1

  2

  3

  4

  5

  7

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.