ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

მზია ღაღოლიშვილი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.