სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის

საბჭოს შემადგენლობა

ალადაშვილი მაია - ასოც. პროფესორი

ბასილაშვილი ნათელა - ასისტენტ-პროფესორი

ბიწაძე ნატალია - ასისტენტ-პროფესორი

ელიზბარაშვილი ელიზბარ - ასოც. პროფესორი

ზუბიტაშვილი თამარ - ასოც. პროფესორი

თამარაშვილი თამარ - ასოც. პროფესორი

იორდანიშვილი ნინო - სტუდენტი (საჯარო მმართ.)

კახაშვილი ნინო - ასოც. პროფესორი

ლათიფაშვილი თეა - ასისტენტ-პროფესორი

ჟონჟოლაძე  შოთა - სტუდენტი (ბიზ. ადმინ.)

რამაზაშვილი სოლომონ - ასისტენტ-პროფესორი

რინკიაშვილი ნანა - ასოც. პროფესორი

სიბაშვილი გიორგი - ასოც. პროფესორი

შიოშვილი ირმა - ასოც. პროფესორი

ხეჩიაშვილი თამუნა - სტუდენტი (საჯარო მმართვ.)

ცქიტიშვილი ნელი - ასოც. პროფესორი

ძამუკაშვილი ლალი  - ასოც. პროფესორი

ჭიკაძე გიორგი - სტუდენტი (საჯარო მმართვ.)

ჭკადუა  შალვა - ასოც. პროფესორი

ხიზანიშვილი ვასილ - ასისტენტ-პროფესორი

ხიზანიშვილი ნანული - ასოც. პროფესორი

ჯიმშიტაშვილი ია  - სრული პროფესორი

მარინე კვაჭაძე - პროფესორი

გოგიაშვილი ლალი - სტუდენტი

ფარადაშვილი ალექსი - სტუდენტი

 

 

 
 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.