სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის

საბჭოს შემადგენლობა

 1. რინკიაშვილი ნანა-ასოც. პროფესორი
 2. ჯიმშიტაშვილი ია-პროფესორი
 3. ხიზანიშვილი ნანული -ასოც. პროფესორი
 4. სიბაშვილი გიორგი-ასოც. პროფესორი
 5. შიოშვილი ირმა-ასოც. პროფესორი
 6. ალადაშვილი მაია-ასოც. პროფესორი
 7. ელიზბარაშვილი ელიზბარ-ასოც. პროფესორი
 8. ზუბიტაშვილი თამარ-ასოც. პროფესორი
 9. თამარაშვილი თამარ-ასოც. პროფესორი
 10. კახაშვილი ნინო-ასოც. პროფესორი
 11. კუტუბიძე ლაურა-ასოც. პროფესორი
 12. ცქიტიშვილი ნელი-ასოც. პროფესორი
 13. ძამუკაშვილი ლალი-ასოც. პროფესორი
 14.  ჭკადუა  შალვა-ასოც. პროფესორი
 15. ხიზანიშვილი ვასილ_ასისტენტ-პროფესორი
 16. რამაზაშვილი სოლომონ-ასისტენტ-პროფესორი
 17. ლათიფაშვილი თეა-ასისტენტ-პროფესორი 
 18. ბიწაძე ნატალია-ასისტენტ-პროფესორი 
 19. ბასილაშვილი ნათელა-ასისტენტ-პროფესორი 
 20. ახალმოსულიშვილი ნინო-სტუდენტი
 21. იორდანიშვილი ნინო-სტუდენტი
 22. ჟონჟოლაძე  შოთა-სტუდენტი
 23. ხეჩიაშვილი თამუნა-სტუდენტი
 24. ჭიკაძე გიორგი-სტუდენტი
 25. ხიდიშელი ელიზბარი-სტუდენტი
 
 

  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.