განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სია:

  1. დავით მახაშვილი - პროფესორი 

  2. ნინო ნახუცრიშვილი - პროფესორი

  3. ნინო მოდებაძე - პროფესორი 

  4. ჰამლეტ რაზმაძე - ასოცირებული პროფესორი 

  5. შორენა ძამუკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

  6. ქეთევან კახიანი - ასოცირებული პროფესორი 

  7. თამარ მიქელაძე - ასოცირებული პროფესორი 

  8. ნათია გაბაშვილი - ასისტენტ პროფესორი 

  9. ია  ჩაქიაშვილი - კალმახელიძე  -ასისტენტ პროფესორი 

  10. გივი ეჟიშვილი - ასისტენტ პროფესორი

  11. ნინო კობიაშვილი - სტუდენტი

  12. თამარი ბასილაშვილი - სტუდენტი

  13. მარი სოზაშვილი - სტუდენტი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.