ისტორიის დეპარტამენტი

პროფესორები

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

ასისტენტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

პროფესორები

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი

პროფესორი

  • (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)

ასოცირებული პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

ასისტენტები

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.