ისტორიის დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

ასისტენტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

ასისტენტები:

მოწვეული მასწავლებელი:

  • ლალი სეხნიაშვილი
 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.