გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ფაკულტეტის დეკანი

 
 

    2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.