ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ნინო კოჭლოშვილი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.