პროფესიული განათლების ცენტრის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბერუაშვილი გვანცა

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.