პროფესიული განათლების ცენტრის მდივანი  

ნინო  ფარსადანიშვილი

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.