თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

Academic Staff

Professors:

Associate Professors:

Assitant-Professors:

Assistants:

 
 

2022 © 2016 © All rights reserved