იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ,,მევენახეობა და მეღვინეობის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2024 წლის 24 ივლისს 12 საათზე  უნივერსიტეტის I კორპუსში აუდიტორია N 421-ში შედგება შემდეგი მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა:

1. სოფო ხუტიძე

თემა: ,,ვენახის ნიადაგების (ყავისფერი, ალუვიური) დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრა"

ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა კევლიშვილი

2. ნიკოლოზ ხატიაშვილი

თემა: ,,ქართული აბორიგენული თეთრი, ვარდისფერი და წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშებიდან კარბონული მაცერაციით ღვინის დაყენება"

ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი გაგა ბუიშვილი; ასოცირებული პროფესორი მზია ღაღოლიშვილი

3. რომანი ქურციკაშვილი

თემა: ,,საფერავისა და მწვანისაგან პეტნატის წარმოების თავისებურება"

ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი გაგა ბუიშვილი; ასოცირებული პროფესორი ირა შილდელაშვილი

4. სოფიკო  სიდონაშვილი

თემა: ,,მშობლიური“ კულტურული საფუარის როლი ღვინის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ჩამოყალიბებაში"

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ვეფხიშვილი

5. ნიკა  რუაძე

თემა: ბენტონიტით დამუშავებული ყურძნის ტკბილის გავლენის შესწავლა ალკოჰოლურ დუღილზე"

ხელმძღვანელი: პროფესორი მარიამ ხოსიტაშვილი

6. ლუკა  იაგანაშვილი

თემა: ,,ღვინის ბუნებრივი და ხელოვნური მიკროოქსიგენაცია"

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ვეფხიშვილი

7. ალეკო   გომურაშვილი

თემა: ,,ვენახის ნიადაგების (ალუვიური, ყავისფერი) კოლოიდების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების შესწავლა აგროტექნოლოგიური ღონის - ძიებების და გლობალური დათბობის ფონზე"

ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა კევლიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია:

1. ლევან შავაძე, ასოცირებული პროფესორი (თავჯდომარე);

2. მანანა კევლიშვილი, პროფესორი;

3. ირა შილდელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი.

სააპელაციო კომისია:

1. ნიკოლოზ სულხანიშვილი, ასოცირებული პროფესორი;

2. მედეა ორმოცაძე, ასოცირებული პროფესორი;

3. ლელა წიკლაური, ასოცირებული პროფესორი;

 
მნახველთა რაოდენობა: 276
 
 
 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.