თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
ტრენინგი ბიზნეს დაგეგმარებასა და ფინანსურ აღრიცხვაში

მიმდინარე წლის 9 - 17 აპრილს, 12 საათზე,  საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Mercy Corps- ის ინიციატივითა და სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის მხარდაჭერით, ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის (EU4Youth) პროექტის -სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში (SEAG) ფარგლებში, ტარდება   ინტნსიური ტრენინგი თემებზე ბიზნეს დაგეგმარება" დაფინანსური აღრიცხვა.

 

ტრენინგის საკითხები:

 • ფინანსური დაგეგმვის როლი ბიზნესისთვის;
 • საგადასახადო განაკვეთები და მათი გადახდის ვადები;
 • შემოსავლებისა და ხარჯების კატეგორიზაცია;
 • ფიქსირებული ხარჯები, ცვლადი ხარჯები,მოგების პროგნოზი;
 • ფასწარმოქმნის მეთოდები;
 • მოგება-ზარალის უწყისი;
 • ფულადი სახსრების მიმოქცევის უწყისსა და მოგება-ზარალის უწყისს შორის განსხვავება;
 • ფულადი სახსრების მიმოქცევის უწყისის სტრუქტურა;
 • საბალანსო უწყისის სტრუქტურა;
 • ფინანსური ტრანზაქციები.

 

 დასწრების მსურველები ეწვიეთ ლინკს: https://us02web.zoom.us/j/83867935982?pwd=QjRERndIVHJGQ0ZpZWJHSEV2OXpQQT09

 
მნახველთა რაოდენობა: 1803
 
 
 
 
  2023 სექტემბერი
  mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2023-9-31'