2015 წლის ბიუჯეტი

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

2014 წლის ბიუჯეტი

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.