თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Quality Assurance Office

Contact Information:

1, Kartuli Universiteti Street,
I.Gogebashvili Telavi State University
Building I 
Floor II 
Quality Assurance Office

Tel: 0(350) 27 59 82
E-mail: quality@tesau.edu.ge

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved