თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

Iakob Gogebashvili Telavi State University awards the rank of Honorary Doctor to Andrei I. Sagura Fon Orekhov for his active partnership with Telavi State University and scientific-practical support.

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved