იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Material Resources Management Office

Contact Information:
I. Gogebashvili Telavi State University, Building I, Floor I.

Tel: 0 (350) 27 30 08
E-mail: mrms@tesau.edu.ge

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved