თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

The Caucasus Scientific-Research Center

 

Head of the Caucasus Scientific-Research Center

Tengiz Simashvili                   

Consultant of the Caucasus Scientific-Research Center

Giorgi Kvesitadze

Consultant of the Caucasus Scientific-Research Center

Zaur Gumashvili

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved