თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

The Caucasus Scientific-Research Center

 

Head of the Caucasus Scientific-Research Center

Tengiz Simashvili                   

Consultant of the Caucasus Scientific-Research Center

Giorgi Kvesitadze

Consultant of the Caucasus Scientific-Research Center

Zaur Gumashvili

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved