თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Representative Council Members

 

Faculty of Humanities

Academic Staff:

1)  Professor  –  Manana Garibashvili (The Speaker) 

2)   Professor – Tengiz Simashvili

3)   Associate Professor – Zaur Gumashvili

Students:

1)  Nanuli Shatirishvili

2)  Salome Dzamukashvili

Faculty of Exact and Natural Sciences

Academic Staff:

1) Professor - Tamar Nadiradze

2) Assistant Professor – Nino Jonjoladze

Student:

1) Lekso Tamarashvili

Faculty of Social Sciences, Business and Law

Academic Staff:

1)  Associate Professor – Tamar Tamarashvili

2)  Assistant Professor – Natalia Bitsadze

Students:

1) Tamuna Khechiashvili

2) Aleksi Pharadashvili

Faculty of Educational Sciences

Academic Staff:

1) Associate Professor – Shorena Dzamukashvili

2) Assistant Professor – Ia Chakiashvili

Student:

1) Tinatin Kokiashvili

Faculty of Agricultural Sciences

Academic Staff:

1) Associate Professor – Gaga Buishvili

Student:

1) Giorgi Maisuradze

2) Romeo Dzamukashvili

Head of the Library

1) Nana Karaulashvili

 

 

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved