თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

                                                        Report of the Head of Administration 

                   

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved