თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Examination Center  Staff

Head of the Examination Center

Nino Gigilashvili

Chief Specialist of the Examination Center

Abesalom Aivazashvili

Chief Specialist of the Examination Center

Leila Bedianidze

Specilaist of the Examination Center 

Tamar Bakhbakhishvili

Specilaist of the Examination Center 

Ketevan Javakhishvili

 
 

    2020 © 2016 © All rights reserved