იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY


Bachelor Program - English Philology 
 

 

 

  • Essay in English Language – 4 Credits
  • ESP English for Tourism – 4 Credits
  • ESP Business English – 4 Credits
  • General English 4 (B2.1) – 6 Credits
  • General English 5 (B2.2 +FCE) – 6  Credits 
 
 

2024 © 2016 © All rights reserved