იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

HEAD OF THE FACULTY QUALITY ASSURANCE SERVICE

Ekaterine Nakhutsrishvili

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved