თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved