თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Cambridge Journals Online   (https://www.cambridge.org/core)

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved