გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

1. Title of the Project:  "University-Enterprise Cooperation Via Spin-Off Companies Network“ (UNISON) 

Research Director of the Project:  T. Aslanishvili

Funding OrganisationEuropean Commission

15.10.2016-14.10.2019

The project goal is to foster University-Enterprise cooperation via spin-off companies network (UNISON).

Special area is seperated at the University where computer technique and research equipment, provided under the project, should be placed. They will be quite essential in conducting scientific-researches at the University. 

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved