თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Electronic Law Library contains more than 1500 literature about law and judicial decisions. It includes E-books, video and audio files. ELL is a free source for the readers of any place and time.

library.court.ge

 
 

    2020 © 2016 © All rights reserved