გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

Title of the Project:  Defining Chemical Composition of New Varieties of Wheat “Afina” and “Anapo” and its Qualitative  Rate

Research Director of the Project:  Doctor of Agriculture, Manana Kevlishvili

Project Implementation Date:  31/07/2017 31/07/2019

Research provides defining chemical composition and qualitative indexes of flour in three year crops of wheat varieties in order to use new wheat sorts as the wheat seed material in Kakheti Region.

 

 

Title of the Project:  Making One-Hectare Research Plot on the Basis of Telavi State University

Research Director of the Project:  Doctor of Agriculture, Manana Kevlishvili

Project Implementation Date:  30/09/2017 31/12/2019

Research considers making one-hectare vineyard on the basis of Telavi State University, introducing new methods of agrotechnology for table and industrial grape varieties.  

 

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved