თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Research Director of the Project: Professor George Gotsiridze

Funding Organization: Shota Rustaveli National Science Foundation

Academic Edition of Georgian Scientist-Historians' Epistolary Legacy

(I-II Volumes)

The project is being implemented at the Departments of History and Georgian Philology from December 2017. It includes combines Historians and philologists as well. 

The project goal is to collect and make systematization of Georgian Scientist-Historians' letters worked from 70s of XIX century including 60s of XX century. It also aims to study and publish the abovementioned letters

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved