იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

                                                        Report of the Head of Administration 

                   

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved