იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Ketevan Shashviashvili

Grant Office Coordinator

E-mail: ketevan.shashviashvili@tesau.edu.ge

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved