გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

Dean of the Faculty of Agrarian Sciences

Manana Kevlishvili

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved