სტუდენტური თვითმმართველობა

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი
დავით მაისურაძე

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი
ნინო კუსრაშვილი

გიორგი იუკურიძე

სტუდენტური თვითმმართველობის სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის კულტურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სტუდენტური თვითმმართველობის განათლების დეპატრამენტის თავმჯდომარე
ცისანა კოლოტაძე

სტუდენტური თვითმმართველობის სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე 
მარიამ სოლომნიშვილი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.