თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი- თენგიზ სიმაშვილი                                                                                               

თელავი - ისტორია და თანამედროვეობა

(მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის პირველი ოცწლეული)

პროექტის  მიზანია, ქალაქ თელავის მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის პირველი ოცწლეულის ისტორიის, განვითარების ეტაპებისა და ტენდენციების შესწავლა.


თელავი - ისტორია და თანამედროვეობა; პრეზენტაცია

ალავერდის-ნეკროპოლი-პრეზენტაცია

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.