თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!
2016-01-06

ცხადდება კონკურსი თანამედროვე ხელოვნების მესამე საერთაშორისო ტრიენალეში -„Eksperimenta!“ -მონაწილეობის მისაღებად. თემა -„ხელოვნება და ეკონომიკა“ .
ტრიენალე გაიმართება 2017 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში ესტონეთში, ქალაქ ტალინში და განკუთვნილია 14-დან 19 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის, მათი პედაგოგებისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებისთვის.

ვრცლად
2016-01-11

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით და ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“  დაფინანსებით, 2016 წლის 26 თებერვლიდან 6 მარტამდე  თელავში გაიმართება ზამთრის სკოლა. 

ვრცლად
2016-01-11

16-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს, ა(ა)იპ „ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“ გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის მხარდაჭერთ, გიწვევთ უფასო საგანმანთლებლო პროგრამაზე- „ფინანსური წიგნიერება ახალგაზრდებისთვის“.

ვრცლად
2016-01-12

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე, 34-ე და 35-ე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N122/ნ-ე ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის“- „შემდგომში უნივერსიტეტის“ – წესდების 25-ე, 26-ე, აგრეთვე, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მუხლი 4.2 „ბ“ ქვეპუნქტის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 1 დეკემბრის ოქმი # 22 , სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 27 ნოემბრის N13 ოქმის, აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 4 დეკემბრის N 3 დადგენილების საფუძველზე, აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2015 წლის 4 დეკემბრიდან შემდეგ მიმართულებებზე: 

ვრცლად
2016-01-20

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსებისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის განათლების საერთაშორისო ცენტრმა ახალი სასტიპენდიო პროგრამა „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2016-2017“ გამოაცხადა.

ვრცლად
2016-01-20

2016 წლის 10 თებერვლიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.
სერტიფიცირების მიზანია საქართველოს მოქალაქის საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნისა და ზოგადი უნარების დადგენა, შემდგომში საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალკვალიფიციური მოხელეების შერჩევის მიზნით. 

ვრცლად
2016-01-26

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2016 წლისათვის აცხადებს სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებს:
1. სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის;
2. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი;
3. საკონფერენციო გრანტების კონკურსი;
4. სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსი;
5. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამის კონკურსი.

ვრცლად
2016-01-26

საერთაშორისო პროექტის-,,SuToMa“- ფარგლებში, 18-22 იანვარს სომხეთში, სამთო-სათხილამურო კურორტ ,,წაღკაძორში,“ გამართულ ტრენინგში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ტურიზმის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი თამარ თამარაშვილი და ამავე ფაკულტეტის სტუდენტები იმყოფებოდნენ.

ვრცლად
2016-01-27

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთათვის რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა.

ვრცლად
2016-01-29

2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე დაგეგმილია საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის კულტურული პროგრამა. საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ამ პროგრამაში მონაწილეობის საშუალება ეძლევათ პარტნიორ გერმანულ სამეცნიერო-სახელოვნებო ცენტრებთან თანამშრომლობით, საპატიო სტუმარი ქვეყნის პრეზენტაციის ფარგლებში.

ვრცლად
2016-01-29

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი აცხადებს ახალ კონკურსს ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის სფეროში წარმატებული და კომერციალიზაციის მაღალი პოტენციალის მქონე გამოგონებების შესარჩევად.

ვრცლად
2015-12-03

უკრაინის ივანე ფრანკოს საერთაშორისო ფონდი აწესებს ივანე ფრანკოს სახელობის საერთაშორისო პრემიას, რომლის მიზანია, წაახალისოს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები, რომლებიც აქტიურ კვლევას სოციალური მეცნიერებების სფეროსა და უკრაინათმცოდნეობის საკითხებში ჩაატარებენ. 

ვრცლად
2015-12-03

4 დეკემბერს, 11 საათზე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, ერასმუს+ პროგრამის ფარგლებში, ატარებს გამოცდას ინგლისურ და გერმანულ ენებში

ვრცლად
2015-12-04

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე, 34-ე და 35-ე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N122/ნ-ე ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის“- „შემდგომში უნივერსიტეტის“ – წესდების 25-ე, 26-ე, აგრეთვე, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მუხლი 4.2 „ბ“ ქვეპუნქტის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 1 დეკემბრის ოქმი # 22 , სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს 2015 წლის 27 ნოემბრის N13 ოქმის, აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 4 დეკემბრის N 3 დადგენილების საფუძველზე, აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2015 წლის 4 დეკემბრიდან შემდეგ მიმართულებებზე:

ვრცლად
2015-12-16

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი აკადემიური და კვლევითი პროექტი- ,,თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება რეგიონულ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტებში“-განხორციელდება.
  პროექტის ბენეფიციარები არიან:  შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად
2015-12-18

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაიწყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ეტაპი, რომლის მიზანია საქართველოში C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, მუნიციპალიტეტებში მოეწყობა უფასო სკრინინგის აქციები

ვრცლად
2015-12-21

უნგრეთის მთავრობის ადამიანური რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, უნგრეთის მთავრობის მიერ გამოცხადდა სასტიპენდიო პროგრამა 2016-2017 სასწავლო წლისთვის.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, უნგრეთის მხარე ქართულ მხარეს სთავაზობს სრულ და ნაწილობრივ სასწავლო სტიპენდიას 50 ქართველი სტუდენტისთვის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.

ვრცლად
2015-12-21

22 დეკემბერს, 12 საათზე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და ისტორიის დეპარტამენტი, თესაუ-ს უნივერსიტეტის მიმდინარე პროექტის- ,,თელავი-ისტორია და თანამედროვეობა“- ფარგლებში, წარმოგიდგენთ პროფესორ თენგიზ სიმაშვილის ლექცია-პრეზენტაციას. 

ვრცლად
2015-12-28

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი 2016 წლის 11 იანვარიდან 22 იანვარის ჩათვლით ატარებს ზამთრის სესიებს 

ვრცლად
2015-12-30

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება შემდეგი მიმართულებებით:
1. ტურიზმის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა – 12.01.2016, 12:00 სთ-ზე, აუდიტორია 100
2. საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა – 11.01.2016, 10:00 სთ-ზე, აუდიტორია 99
3. ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა – 11.01.2016, 10:00 სთ-ზე, აუდიტორია 97

ვრცლად
 
  2021 სექტემბერი
  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  23

  24

  25

  26

  28

  29

  30


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.