სადისერტაციო ცნობარი

ვანო შიუკაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

 

როლანდი ბურდიაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

 

 ალექსანდრე ჩალათაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

გია გამტკიცულაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

თეა ხოსიტაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

თეიმურაზ კორტავა

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ნინო ვეფხიშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ლალი ელანიძე

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

თეა ქიტუაშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ანა ასაშვილი

CV

ავტორეფერატი

დისერტაცია

გიორგი დაქიშვილი

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

ლეილა ბედიანიძე

CV
ავტორეფერატი
დისერტაცია

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.