თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

Students' Self-Governance

President of Students' Self-Governance 

Tengiz Kukunashvili

Vice-President of Students' Self-Governance 

Robin Paatashvili

Chair of the Parliament of Students' Self-Governance 
Tamuna Khechiashvili

Chair of Students' Self-Governance Department of Sport

Giorgi Tchikadze

Chair of Students' Self-Governance Department of Culture 
Ketevan Sukhitashvili

Chair of Students' Self-Governance Department of Public Relations
Mariam Burnadze

Chair of Students' Self-Governance Department of Education 
Salome Dzamukashvili

Chair of Students' Self-Governance Department of Student Rights Protection   
Tamar Jeiranashvili

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved