წესები და ინსტრუქციები

კარტრიჯის შეცვლის/აღდგენის პროცედურა
პრინტერზე კარტიჯის განახლებისთვის უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა უნდა გააგზავნოს განცხადება ინფორმაციული ტქნოლოგიების სამსახურის უფროსის სახელზე.
ელფოსტა: it@tesau.edu.ge

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური უნივერსიტეტისთვის უზრუნველყოფს შემდეგი სერვისების მიწოდებას:

  • საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტა;
  • უნივერსიტეტში არსებული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის (გარდა სატელეფონო სისტემების) ტექნიკური მხარდაჭერა;
  • უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირება;
  • ინტერნეტის მომსხურება.
 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.