2017-03-02

     2 მარტს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე,  ახალი და უახლესი ისტორიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მაკა ბულისკერიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართა.

ვრცლად
 
2017 მარტი
1

3

4

5

6

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

23

25

26

27

28

31


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.