2017-11-06

  6  ნოემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   სადისერტაციო  საბჭოს  სხდომაზე,  გაიმართა  ქართული ლიტერატურის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ციცინო ლაფაურის სადისერტაციო  ნაშრომის  დაცვა.

ვრცლად
2017-11-06

    6  ნოემბერს, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი თემაზე- „საქართველოში შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა.“

ვრცლად
2017-11-06

    იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი,    2017  წლის  6  ნოემბრიდან     11  ნოემბრის   ჩათვლით,   შუალედური  წერითი გამოცდები მიმდინარეობს .

ვრცლად
2017-11-06

     2 -6 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,კომპანია   ,,AVENTROSarl”-ის ,  ,, აგროცენტრი’’-ს  და  შპს  ,,Альпика Агро’’-ის ორგანიზებით,   გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია   ყურძნის გაშენება-დამუშავების დარგის სპეციალისტებისთვის.

ვრცლად
 
2017 ნოემბერი

4

5

11

12

13

14

15

16

18

19

23

25

26

29

30


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.