ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის

სადისერტაციო საბჭო:

  

 1. პროფესორი - დავითაშვილი მაგდა
 2. პროფესორი - ელიზბარ ელიზბარაშვილი
 3. პროფესორი- თამარ ნადირაძე
 4. პროფესორი - თეა მჭედლური
 5. ასოცირებული პროფესორი - აზიკური გელა
 6. ასოცირებული პროფესორი - ზუროშვილი ლამარა
 7. ასოცირებული პროფესორი - ნაცვლიშვილი ნანა
 8. ასოცირებული პროფესორი - ჭინჭარაშვილი იზოლდა
 9. ასოცირებული პროფესორი - ბერძენიშვილი ნანა
 10. ასოცირებული პროფესორი - ოხანაშვილი სვიმონ
 11. ასოცირებული პროფესორი - ზაქარიაშვილი მარიამ
 12. ასოცირებული პროფესორი - აღნიაშვილი მერაბ
 13. ასოცირებული პროფესორი - მჭედლიშვილი დიანა
 
 

  2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.