ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადესერტაციო საბჭო

 1. პროფესორი -  მაგდა დავითაშვილი
 2. პროფესორი - ელიზბარ ელიზბარაშვილი
 3. პროფესორი - თამარ ნადირაძე
 4. პროფესორი - თეა მჭედლური
 5. ასოცირებული პროფესორი - გელა აზიკური
 6. ასოცირებული პროფესორი - ლამარა ზუროშვილი
 7. ასოცირებული პროფესორი - ნანა ნაცვლიშვილი
 8. ასოცირებული პროფესორი - მარადი ბურდული
 9. ასოცირებული პროფესორი - იზოლდა ჭინჭარაშვილი
 10. ასოცირებული პროფესორი - ნანა ბერძენიშვილი
 11. ასოცირებული პროფესორი - სვიმონ ოხანაშვილი
 12. ასოცირებული პროფესორი - მარიამ ზაქარიაშვილი
 13. ასოცირებული პროფესორი - მერაბ აღნიაშვილი
 14. ასოცირებული პროფესორი - დიანა მჭედლიშვილი
 15. ასოცირებული პროფესორი - ზურაბ როსტომაშვილი 

 

 
 

  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.