თამარ ადეიშვილი

ნინო ბალუაშვილი

 

 

ქენან ჩალიშირი

მეჰმეთ თაჰირ თექინი

ადემ ონალ

 

მაია აკოლაშვილი

 

ნინო დავითაშვილი

ნინო ანთაძე

ელენე ძამიაშვილი

  • cv
  • ავტორეფერატი
  • დისერტაცია

ეკატერინე ნახუცრიშვილი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.