მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს შემდეგი კვლევითი პროექტები: