მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

მიღება

2015-2016 წლისთვის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო საფეხურებზე /პროგრამებზე