იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები მიმდინარეობს

აფიშა