იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

26 ნოემბერს, 15:00 საათზე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეპატიჟებათ ,,ღია კარის’’ დღეზე.

აფიშა