იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლის 17,18,19 ოქტომბერს, ქ. ბათუმში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძირითადი მონაწილეობით ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - CET (Computing, Education Sciences, Teacher Education). იხილეთ ვებ გვერდი: cet-conference.ge

აფიშა

ტელესიუჟეტები