მისაღები გამოცდები ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

   2016  წლის 28 სექტემბერს,   12 საათზე, ჩატარდება  მისაღები გამოცდა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ეკოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  (№73 აუდიტორია). 


მისაღები გამოცდა აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის   სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

  2016 წლის 28 სექტემბერს, 12 საათზე, აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ჩატარდება მისაღები გამოცდა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე- ,,კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები” (სასმელების ტექნოლოგია, ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო, სურსათის უვნებლობა). სპეციალობა- კვების პროდუქტების ქიმია.
( მე-3 კორპუსი, I სართული, აუდიტორია N1 )


სამაგისტრო მისაღები გამოცდები   სოციალურ მეცნიერებათა , ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე

   სოციალურ მეცნიერებათა , ბიზნესისა და სამრთლის ფაკულტეტზე სამაგისტრო, მისაღები გამოცდები ჩატარდება:  
  სპეციალობა- ბიზნესის ადმინისტრირება (11:00 სთ. 105-ე აუდიტორია).
  სპეციალობა- ეკონომიკა, გასაუბრება ( 13:00 სთ. მე-100 აუდიტორია)
  სპეციალობა- უცხო ენა , რუსული, ინგლისური (14:00 სთ. 97-ე აუდიტორია)


მისაღები გამოცდა განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ,, საგნის სწავლების მეთოდიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მისაღები გამოცდა ჩატარდება 28 სექტემბერს, 10:00 საათზე (უნივერსიტეტის მეორე სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12).


მისაღები გამოცდები სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 2016  წლის 28 სექტემბერს,  დღის 11 საათზე , ჩატარდება  მისაღები გამოცდები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. ტიპოლოგიური  ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე( 33 უდიტორია);

2. ახალი და უახლესი ისტორია (51 აუდიტორია).


2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების საკითხები საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით


2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში სტუდენტთა მიღების შესახებ

  იხილეთ თანდართული ფაილი

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.