კავკასიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი

თენგიზ სიმაშვილი

კავკასიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონსულტანტი

ზაურ გუმაშვილი

კავკასიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სპეციალისტი

ნინო ფარსადანიშვილი

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.