აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სატყეო სპეციალობის სტუდენტები იმყოფებოდნენ სასწავლო პრაქტიკაზე შუამთის ტყეში.

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.